##registracija-per-facebook##
  • Valūta:
    • $ - Dolārs
    • - Zlots

Privātuma politika / Noteikumi

Noteikumi:

Pirkšanas - pārdošanas noteikumi interneta veikalā «jonelisirko.lt»:

UZMANĪBU. Piekrītot esošajiem Noteikumiem, un pieslēdzoties interneta veikalam, Jūs piekrītat visiem nosacījumiem šajos Noteikumos un piekrītat tos ievērot. Preces izskats un krāsa var atšķirties no tā, kas redzams attēlos.

Vispārīgi:

  Šie pirkšanas - pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") pircējam tos apstiprinot, pēc iepazīšanās ar tiem, kad pircējs ielicis ķeksīti blakus teikumam: "Iepazinos ar «jonelisirko.lt» Noteikumiem, un es piekrītu tiem" - ir obligāts juridisks dokuments attiecībā uz abām pusēm līgumā, kas nosaka pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, abu pušu atbildību un citas ar pirkšanu - pārdošanu saistītas lietas interneta veikalā «jonelisirko.lt».

  Pārdevējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā brīdī izmainīt, labot vai papildināt Noteikumu regulas. Pārdevējs apņemas par notikušjām izmaiņām informēt Pircēju, izmantojot reģistrācijas e-pasta adresi.

  Tiesības iegādāties preci mūsu interneta veikalā ir tikai rīcībspējīgām fiziskām personām; nepilngadīgām personām (vecumā no 14-18 gadiem) ir tiesības iegādāties preci tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tie patstāvīgi disponē savus ienākumus; juridiskām personām.

 

Pirkšanas - pārdošanas līguma stāšanās spekā:

 

  Līgums starp pircēju un pārdevēju skaitās noslēgts brīdi, kad pircējs izvēlas pirkt preci(-es), un pēc preču groza izveidošanas, noklikšķina uz saites "Pirkt" (ja maksājums tiks veikts skaidrā naudā veikalā), vai "Samaksāt" (ja izmanto elektronisko norēķinu sistēmu Mokejimai.lt).

  Interneta veikals «jonelisirko.lt» neuzņemas pienākumu individuāli paziņot Pircējam par savu piekrišanu slēgt līgumu. Tiek uzskatīts, ka «jonelisirko.lt» apstiprina pasūtījumu tajā brīdī, kad uzsāk tā izpildi. Ikvienu starp pircēju un pārdevēju parakstīto līgumu reģistrē un glabā interneta veikala «jonelisirko.lt» datu bāzē.

 

Pircēja tiesības:

Pircējam ir tiesības iegādāties preces no interneta veikala «jonelisirko.lt», kārtībā kā to paredz šie noteikumi.

Pircējam ir tiesības atcelt pirkšanas-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar interneta veikalu «.jonelisirko.lt», paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, paziņojot par vēlmi atgriezt preci ar norādīto pasūtījuma numuru), ne vēlāk kā septiņu (7) darba dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Pircējs var izmantot dotās tiesības tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta, nav mainījies preces izskats, un prece nav tikusi lietota.

 

Pircēja pienākumi:

Pircējam ir pienākums pieņemt preci(-es), šajos Noteikumos noteiktajā kārtība un samaksāt par to norunāto cenu.

Pircējs, izmantojot interneta veikala «.jonelisirko.lt" pakalpojumus, apņemas ievērot esošo Noteikumu prasības, un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesisko aktu normas. Ja Pircējs preces piegādes brīdī atsakās to pieņemt, nenorādot tam atbilstoši svarīgus iemeslus, viņam jāsamaksā preces piegādes izdevumi.

 

Pārdevēja tiesības:

Ja pircējs mēģina graut interneta veikala darbības drošību un stabilitāti vai arī neievēro savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot iespēju Pircējam izmantot interneta veikala pakalpojumus.

Svarīgu apstākļu ietekmē, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot pircējam.

  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma anulēt Pircēja veikto pasūtījumu, ja Pircējs izvēloties maksāt skaidrā naudā, nav samaksājis par preci un nav preci izņēmis no veikala, kas atrodas: A. Stulginskio, 41, Kauņā, Lietuvā trīs (3) darba dienu laikā .

  «.jonelisirko.lt» ir tiesības visos gadījumos neslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kas veicis pasūtījumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar gadījumiem, kad pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma un atgriezis preci 2 vai vairāk reizes pēdējo 12 mēnešu laikā.

  «.jonelisirko.lt» ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, ja beigušās tās preces rezerves kas norādīta līgumā, un ja līgums ir noslēgts ar personu, kurai saskaņā ar šiem Noteikumiem nebija tiesību slēgt līgumu.

 

Pārdevēja pienākumi:

Pārdevējs apņemas, balstoties uz nosacījumiem, kas noteikti šajos interneta veikala Noteikumos, nodrošināt Pircējam iespēju izmantot pakalpojumus, ko piedāvā interneta veikals «.jonelisirko.lt».

  Pārdevējs apņemas piegādāt preci(-es), ko pasūtījis Pircējs uz viņa norādīto adresi, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos.

Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt preci(-es), ko pasūtījis Pircējs, viņš apņemas piedāvāt analoģisku, vai pasūtītās preces īpašībām līdzīgu preci. Ja Pircējs nepieņem analoģisku vai pasūtītās preces īpašībām līdzīgu preci, pārdevējam ir pienākums atgriezt samaksāto naudu Pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja maksājums ticis veikts avansā.

 

Pircējs maksā par preci izmantojot vienu no zemāk minētajiem maksājumu viediem - Lietuvā:

Noformējot pasūtījumu Jūs varat izvēlēties maksājumu veikt izmantojot maksājumu sistēmu Mokėjimai.lt. Sistēma ļaus jums maksāt par precēm:

- ar Lietuvas banku elektronisko maksājumu sistēmu (jums ir nepieciešams izvēlēties tikai savu banku)

- MAXIMA veikalu kasēs

- kioskos «Lietuvosspauda» un «Rkiosk» visā Lietuvā.

Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs tiksiet novirzīts uz sistēmu Mokėjimai.lt, kur Jūs varat izvēlēties Jums pieņemamāko maksājuma veidu.

  Maksājot par preci MAXIMA veikalu kasēs vai preses kioskos, Jums būs nepieciešams izdrukāt kvīti ar speciālu svītru kodu, kas būs jāuzrāda kasē. Ja Jūs maksājat par precēm šādā veidā, Jums ir nepieciešams printeris.

  Apmaksa skaidrā naudā, saņemot preci veikalā «Jonelisirko» (AS «Dirija"):

Par preci var norēķināties skaidrā naudā, saņemot preci mūsu veikalā «JonelioKiemas», kas artrodas pēc adreses Stulginskio 41, Kaunas, Lietuva. Tādā gadījumā, Jums tāpat ir nepieciešams veikt pasūtījumu interneta veikalā: «.jonelisirko.lt», lai mēs varētu pārbaudīt, vai Jūsu pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā, un attiecīgi rezervēt to Jums. Kad pasūtījums būs gatavs, Jūs informēs pa e-pastu. Rezervētā prece tiek glabāta veikalā trīs darba dienas, ja Jūs maksājat skaidrā naudā veikalā. Ja šajā laikā neizņemsiet preci, rezervācija tiks atcelta, un prece tiks atgriezta tirdzniecībā.

  Pircējs maksā par preci izmantojot vienu no zemāk minētajiem maksājumu viediem - Latvijā:

Noformējot pasūtījumu Jūs varat izvēlēties maksājumu veikt izmantojot maksājumu sistēmu Mokėjimai.lt. Sistēma ļaus Jums maksāt par precēm:

- izmantojot AS SEB Banka

- izmantojot AS "Nordea" Latvija

- "MAXIMA LV" kasēs

- izmantojot Mokėjimai.lt kontu

- izmantojot bakas "Citadele"

- izmantojot starptautiskos maksājumus eiro valūtā (maksājums tiek veikts 1-3 darba dienu laikā).

- izmantojot starptautisko maksājumu sistēmu "WebMoney"

  Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs tiksiet novirzīts uz sistēmu Mokėjimai.lt, kur Jūs varat izvēlēties Jums pieņemamāko maksājuma veidu.

Maksājot par preci MAXIMA veikalu kasēs vai preses kioskos, Jums būs nepieciešams izdrukāt kvīti ar speciālu svītru kodu, kas būs jāuzrāda kasē. Ja Jūs maksājat par precēm šādā veidā, Jums ir nepieciešams printeris.

  Apmaksa skaidrā naudā, saņemot preci veikalā «Jonelisirko» (AS «Dirija"):

Par preci var norēķināties skaidrā naudā, saņemot preci mūsu veikalā «JonelioKiemas», kas artrodas pēc adreses Stulginskio 41, Kaunas, Lietuva. Tādā gadījumā, Jums tāpat ir nepieciešams veikt pasūtījumu interneta veikalā: «.jonelisirko.lt», lai mēs varētu pārbaudīt, vai Jūsu pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā, un attiecīgi rezervēt to Jums. Kad pasūtījums būs gatavs, Jūs informēs pa e-pastu. Rezervētā prece tiek glabāta veikalā trīs darba dienas, ja Jūs maksājat skaidrā naudā veikalā. Ja šajā laikā neizņemsiet preci, rezervācija tiks atcelta, un prece tiks atgriezta tirdzniecībā.

 

Preču piegāde:

 

Preču piegādi nodrošina pārdevēja pilnvarotais pārstāvis.

  Pārdevējs apņemas piegādāt preci Pircējam, ievērojot aprakstā norādītos termiņus. Šie termiņi var netikt ievēroti, ja Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamās preces, šajā gadījumā Pircējs tiks informēts par pasūtītās preces iztrūkumu. Turklāt Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, preces piegāde var aizkavēties nepārvaramu (force majeure) apstākļu dēļ.

  Pircējs pasūtot preci apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

  Pircējs piekrīt pieņemt preci pats. Gadījumā, ja viņš to nevar izdarīt, bet prece ir piegādāta uz norādīto adresi un saskaņā ar cita Pircēja norādītajiem datiem,   Pircējam nav tiesību celt prasību pret Pārdevēju sakarā ar preces piegadi ne tam subjektam.

  Preces piegādes laikā Pircēja un Pārdevēja pienākums ir pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Kad Pircējs parakstījis faktūrēķinu (rēķinu), vai citu dokumentu kas apliecina preces pieņemšanu-nodošanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots labā stāvoklī.

  Preces piegādes izmaksas, un cita informācija kas saistīta ar preces piegādi, atrodama interneta veikalā zem sadaļas "Pasūtījumu vēsture".

  Gadījumā, ja Pircējs saskaņā ar esošajiem Noteikumiem atsakās no pirkuma līguma, tad Pircējs uzņemas pilnu atbildību par preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam un ar to saistītām izmaksām. No summas ko Pircējs samaksājis par preci, un kura jāatskaita atpakaļ, tiek atskaitīti Pārdevēja izdevumi.

  Ja preci nav iespējams piegādāt ar vienu sūtījumu, tad «.jonelisirko.lt" ir tiesības piegādāt preces vairākos sūtījumos.

  Jebkurā gadījumā, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preces piegādes termiņu neievērošanu, ja prece netiek  piegādāta Pircējam , vai tiek piegādāta neievērojot termiņu, paša Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem kas atkarīgi no Pircēja.

 

Garantija un preču atgriešana:

 

  «Jonelisirko» (AS «Dirija") ir uzņēmums, kas nodarbojas ar bērnu preču un rotaļlietu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Šīm rotaļlietām ir sava specifika - tās var būt ar bojātu iepakojumu, tās var būt rotaļlietas, kas kādu laiku jau nogulējušas veikalu plauktos. Tāpēc rotaļlietu izvietojums iepakojumā var atšķirties no tā, kā ražotājs to iepakojis. Līdz ar to, cena arī ir salīdzinoši mazāka.

  Mūsu mērķis - uzturēt mūsu preču specifiku un visas citas funkcijas un īpašības, kas ļauj mums atšķiras no citiem rotaļlietu pārdevējiem. Mums svarīgs ir katrs klients, tapēc mēs cenšamies strādāt tā, lai tie pie mums atgrieztos atkal un atkal. Pirms pārdošanas katra prece tiek pārbaudīta. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par oriģinālā iepakojuma stāvokli, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: pagalba@jonelisirko.lt (lietuviešu, angļu vai krievu valodā), 

vai pa tālruni +370 640 30392 (lietuviešu, angļu vai krievu valodā).

  Ja jums nepatīk preces forma, krāsa, modelis, komplektācija vai izmēri, lūdzam Jūs nekavējoties sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: pagalba@jonelisirko.lt, norādot šādu informāciju:

1.pasūtījuma numuru;

2.produkta nosaukumu;

3.atgriešanas iemeslu: produkts vai iepakojums ir ticis bojāts transportēšanas laikā, vai arī produkts neatbilst pasūtītajam, vai kas cits (jākonkretizē);

4.kontaktinformāciju.

  Pircējam ir tiesības atcelt pikšanas-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar interneta veikalu «.jonelisirko.lt», paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, informējot par vēlmi atgriezt preci ar norādīto pasūtījuma numuru), ne vēlāk kā septiņu (7) darba dienu laikā no dienas, kad prece saņemta.

Pircējs var izmantot minētās tiesības tikai tad, ja prece nav bojāta vai nav mainījusi savu izskatu un komplektāciju, kādā prece tika piegādāta Pircējam, un ja prece nav tikusi lietota. Jums ir jāuzrāda pirkumu apliecinoši dokumenti.

PIEZĪME. Preces atgriešanas gadījumā piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

  Ja prece tikusi saņemta bojāta ne Pircēja vainas dēļ - Pircējam jāpaziņo par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci, bojājumu un pasūtījuma numuru), ne vēlāk kā septiņu (7) darba dienu laikā no piegādes dienas. Šādā gadījumā apmainīsim bojāto preci pret nebojātu, kā arī apmaksāsim piegādes izdevumus. Ja pārbaudot preci atklāsies, ka pats Pircējs to mehāniski sabojājis, prece un preces piegādes izmaksas netiks atgrieztas.

 

Atbildība:

 

Pircējs ir pilnībā atbildīgs iesniegto datu pareizību. Ja pircējs iesniedz nepareizus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas izriet no tā.

Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas interneta veikalā, izmantojot interneta veikala pakalpojumus.

  Pircējs pats ir atbildīgs par savu datu, kas nepieciešami lai pieslēgtos interneta veikalam, nodošanu trešajām personām. Ja «.jonelisirko.lt»  pakalpojumus izmanto trešās personas, kas pieslēgušās interneta veikalam izmantojot  Pircēja pieslēguma datus, Pardevējs šo personu uzskatīs par Pircēju.

  Pārdevējs nenes nekādu atbildību par radušies zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Pircējs, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saviem pienākumiem nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan šāda iespēja viņam ir tikusi dota.

  Ja interneta veikalā ir saite uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai indivīdu interneta vietnēm, Pircējs nav atbildīgs par informāciju, kas tur ievietota, vai arī viņu darbības virzienu, nenodarbojas ar šo vietņu uzraudzību un kontroli, un nav viņu pārstāvis.

  Ja radušies zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tieši radītos zaudējumus.

 

Konfidencialitātes politika:

 

   Patiesie konfidencialitātes politikas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi"), nosaka galvenos pamatprincipus un kārtību, kādā pārdevējs (turpmāk tekstā "mēs") pārvalda interneta veikalā (turpmāk tekstā "e-veikals") ar pircēju (privātpersonu) (turpmāk tekstā "Jūsu") piešķirtajiem personas datiem.

Mēs pārvaldam tikai tādu personisko informāciju, kuru Jūs iesniedzat e-veikalā, saskaņā ar "Lietuvas Republikas likuma par personas datu aizsardzību" noteikumiem un prasībām, citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu pārvaldi un aizsardzību.

  Mēs atzīstam un cienam katra iedzīvotāja konstitucionālās tiesības uz privātumu, kas apmeklē un iepērkas mūsu interneta veikalā. Mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita e-veikala reģistrācijas formā norādītā informācija), lai mēs varētu:

 

- apstrādāt Jūsu iesniegto pasūtījumu par preci (-ēm) un (vai) pakalpojumiem (tālāk tekstā kopā - "prece");

- atrisināt radušās problēmas, kas attiecas uz Jūsu izvēleto preci;

- izpildīt citus savus pienākumus, kas attiecas uz preču pirkšanas līguma izpildi.

 

  Atsevišķos gadījumos (tostarp jūsu personas datu izmantošanu mārketinga nolūkos), mēs izmantojam Jūsu datus, tikai iepriekš iegūstot Jūsu piekrišanu.

Pašreizējos apstākļos norādītos gadījumos Mēs paturam tiesības uzrādīt trešajām personām Jūsu personīgo informāciju, tikai ievērojot otrās daļas esošo noteikumu atrunātos mērķus un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams doto mērķu sasniegsanai.

  Mēs neizpaudīsim Jūsu personīgos datus trešajām personām citos neatrunātajos esošajos Noteikumos bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar Lietuvas likumdošanu būsim spiesti to darīt.

  Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (tā sauktā «cookie») jūsu datorā, kad jūs apmeklējat e-veikalu. Šī informācija Jums atvieglos mūsu e-veikala izmantošanu, un nodrošinās šīs informācijas drošību, tāpēc jums nebūs pie katra e-veikala apmeklējuma atkārtoti jāievada savus datus. Jūs varat izdzēst šo informāciju no jūsu datora, vai bloķēt to, izmantojot tīmekļa pārlūku, kas ir Jūsu datorā.

  Mēs neesam atbildīgi par Jūsu datu izmantošanu caur trešo personu interneta mājas lapām.

  Mēs neesam atbildīgi par trešo personu mājas lapu konfidencialitātes noteikumiem , un to darbībām pat tajos gadījumos, kad jūs izmantojat norādes mūsu tiešsaistes veikalā, vai caur šīm mājas lapām Jūs nonākat mūsu interneta veikalā.

  Mēs iesakām Jums atsevišķi izlasīt katras apmeklētās mājas lapas, kas mums nepieder, konfidencialitātes noteikumus.

  Visus ziņojumus un (vai) pretenzijas, kas saistītas ar Jūsu personīgo datu izmantošanu, mēs pieņemam caur e-pastu vai pa tālruni, un atbildēsim Jums nosūtot e-pastu,vai atzvanot.

Iesniedzot savu personisko informāciju e-veikala lietošanā, jūs piekrītat, ka to pārvalda saskaņā ar ešosiem noteikumiem.

Mums ir tiesības mainīt visu vai daļu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, paziņojot Jums šajā interneta veikalā.

Ja jūs izmantosiet mūsu e-veikalu, pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas, tas nozīmē, ka jūs piekrītat grozījumiem.

 

Informācijas apmaiņa:

 

  Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz e-pasta adresi, ko Pircējs norāda reģistrācijas formā, vai zvana uz tālruņa numuru, kas norādīts tur pat.

Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta uz sakaru līdzekļiem, kas norādīti sadaļā "Kontakti" e-veikalā.

  UZMANĪBU. Visus ziņojumus un jautājumus, kas saistīti ar e-veikalu, sūtiet mums uz norādīto adresi e-veikalā vai zvaniet: +370 640 3039 2 (lietuviešu, angļu un krievu valodās).  Visi strīdi saistībā ar esošo Noteikumu īstenošanu tiek risināti sarunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

 

Izstādes preces:

 

  Mūsu preces bieži ir izstādes - tās ir preces, kas ir stāvējušas veikalu zālēs (izpakotas), tās izpārdod paši veikali vai atgriež ražotājam, atkarībā no pārdošanas noteikumiem un līgumiem ar ražotājiem. Šajā kategorijā ietilpst arī izstades produkti.

Pirkšanas - pārdošanas noteikumi interneta veikalā «.jonelisirko.lt»:

UZMANĪBU. Piekrītot esošajiem Noteikumiem, un pieslēdzoties interneta veikalam, Jūs piekrītat visiem nosacījumiem šajos Noteikumos un piekrītat tos ievērot. Preces izskats un krāsa var atšķirties no tā, kas redzams attēlos.

Vispārīgi:

 

  Šie pirkšanas - pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") pircējam tos apstiprinot, pēc iepazīšanās ar tiem, kad pircējs ielicis ķeksīti blakus teikumam: "Iepazinos ar «jonelisirko.lt» Noteikumiem, un es piekrītu tiem" - ir obligāts juridisks dokuments attiecībā uz abām pusēm līgumā, kas nosaka pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, abu pušu atbildību un citas ar pirkšanu - pārdošanu saistītas lietas interneta veikalā «.jonelisirko.lt».

  Pārdevējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā brīdī izmainīt, labot vai papildināt Noteikumu regulas. Pārdevējs apņemas par notikušjām izmaiņām informēt Pircēju, izmantojot reģistrācijas e-pasta adresi.

  Tiesības iegādāties preci mūsu interneta veikalā ir tikai rīcībspējīgām fiziskām personām; nepilngadīgām personām (vecumā no 14-18 gadiem) ir tiesības iegādāties preci tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tie patstāvīgi disponē savus ienākumus; juridiskām personām.

 

Pirkšanas - pārdošanas līguma stāšanās spekā:

 

  Līgums starp pircēju un pārdevēju skaitās noslēgts brīdi, kad pircējs izvēlas pirkt preci(-es), un pēc preču groza izveidošanas, noklikšķina uz saites "Pirkt" (ja maksājums tiks veikts skaidrā naudā veikalā), vai "Samaksāt" (ja izmanto elektronisko norēķinu sistēmu Mokejimai.lt).

  Interneta veikals «Isparduotuve.jonelisirko.lt» neuzņemas pienākumu individuāli paziņot Pircējam par savu piekrišanu slēgt līgumu. Tiek uzskatīts, ka «isparduotuve.jonelisirko.lt» apstiprina pasūtījumu tajā brīdī, kad uzsāk tā izpildi. Ikvienu starp pircēju un pārdevēju parakstīto līgumu reģistrē un glabā interneta veikala «isparduotuve.jonelisirko.lt» datu bāzē.

 

Pircēja tiesības:

Pircējam ir tiesības iegādāties preces no interneta veikala «isparduotuve.jonelisirko.lt», kārtībā kā to paredz šie noteikumi.

Pircējam ir tiesības atcelt pirkšanas-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar interneta veikalu «isparduotuve.jonelisirko.lt», paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, paziņojot par vēlmi atgriezt preci ar norādīto pasūtījuma numuru), ne vēlāk kā septiņu (7) darba dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Pircējs var izmantot dotās tiesības tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta, nav mainījies preces izskats, un prece nav tikusi lietota.

 

Pircēja pienākumi:

Pircējam ir pienākums pieņemt preci(-es), šajos Noteikumos noteiktajā kārtība un samaksāt par to norunāto cenu.

Pircējs, izmantojot interneta veikala «.jonelisirko.lt" pakalpojumus, apņemas ievērot esošo Noteikumu prasības, un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesisko aktu normas. Ja Pircējs preces piegādes brīdī atsakās to pieņemt, nenorādot tam atbilstoši svarīgus iemeslus, viņam jāsamaksā preces piegādes izdevumi.

 

Pārdevēja tiesības:

Ja pircējs mēģina graut interneta veikala darbības drošību un stabilitāti vai arī neievēro savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot iespēju Pircējam izmantot interneta veikala pakalpojumus.

Svarīgu apstākļu ietekmē, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot pircējam.

  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma anulēt Pircēja veikto pasūtījumu, ja Pircējs izvēloties maksāt skaidrā naudā, nav samaksājis par preci un nav preci izņēmis no veikala, kas atrodas: A. Stulginskio, 41, Kauņā, Lietuvā trīs (3) darba dienu laikā .

  «Isparduotuve.jonelisirko.lt» ir tiesības visos gadījumos neslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kas veicis pasūtījumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar gadījumiem, kad pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma un atgriezis preci 2 vai vairāk reizes pēdējo 12 mēnešu laikā.

  «Isparduotuve.jonelisirko.lt» ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, ja beigušās tās preces rezerves kas norādīta līgumā, un ja līgums ir noslēgts ar personu, kurai saskaņā ar šiem Noteikumiem nebija tiesību slēgt līgumu.

 

Pārdevēja pienākumi:

Pārdevējs apņemas, balstoties uz nosacījumiem, kas noteikti šajos interneta veikala Noteikumos, nodrošināt Pircējam iespēju izmantot pakalpojumus, ko piedāvā interneta veikals «isparduotuve.jonelisirko.lt».

  Pārdevējs apņemas piegādāt preci(-es), ko pasūtījis Pircējs uz viņa norādīto adresi, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos.

Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt preci(-es), ko pasūtījis Pircējs, viņš apņemas piedāvāt analoģisku, vai pasūtītās preces īpašībām līdzīgu preci. Ja Pircējs nepieņem analoģisku vai pasūtītās preces īpašībām līdzīgu preci, pārdevējam ir pienākums atgriezt samaksāto naudu Pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja maksājums ticis veikts avansā.

 

Pircējs maksā par preci izmantojot vienu no zemāk minētajiem maksājumu viediem - Lietuvā:

Noformējot pasūtījumu Jūs varat izvēlēties maksājumu veikt izmantojot maksājumu sistēmu Mokėjimai.lt. Sistēma ļaus jums maksāt par precēm:

- ar Lietuvas banku elektronisko maksājumu sistēmu (jums ir nepieciešams izvēlēties tikai savu banku)

- MAXIMA veikalu kasēs

- kioskos «Lietuvosspauda» un «Rkiosk» visā Lietuvā.

Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs tiksiet novirzīts uz sistēmu Mokėjimai.lt, kur Jūs varat izvēlēties Jums pieņemamāko maksājuma veidu.

  Maksājot par preci MAXIMA veikalu kasēs vai preses kioskos, Jums būs nepieciešams izdrukāt kvīti ar speciālu svītru kodu, kas būs jāuzrāda kasē. Ja Jūs maksājat par precēm šādā veidā, Jums ir nepieciešams printeris.

  Apmaksa skaidrā naudā, saņemot preci veikalā «Jonelisirko» (AS «Dirija"):

Par preci var norēķināties skaidrā naudā, saņemot preci mūsu veikalā «JonelioKiemas», kas artrodas pēc adreses Stulginskio 41, Kaunas, Lietuva. Tādā gadījumā, Jums tāpat ir nepieciešams veikt pasūtījumu interneta veikalā: «isparduotuve.jonelisirko.lt», lai mēs varētu pārbaudīt, vai Jūsu pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā, un attiecīgi rezervēt to Jums. Kad pasūtījums būs gatavs, Jūs informēs pa e-pastu. Rezervētā prece tiek glabāta veikalā trīs darba dienas, ja Jūs maksājat skaidrā naudā veikalā. Ja šajā laikā neizņemsiet preci, rezervācija tiks atcelta, un prece tiks atgriezta tirdzniecībā.

  Pircējs maksā par preci izmantojot vienu no zemāk minētajiem maksājumu viediem - Latvijā:

Noformējot pasūtījumu Jūs varat izvēlēties maksājumu veikt izmantojot maksājumu sistēmu Paysera.lt. Sistēma ļaus Jums maksāt par precēm:

- izmantojot AS SEB Banka

- izmantojot AS "Nordea" Latvija

- "MAXIMA LV" kasēs

- izmantojot Mokėjimai.lt kontu

- izmantojot bakas "Citadele"

- izmantojot starptautiskos maksājumus eiro valūtā (maksājums tiek veikts 1-3 darba dienu laikā).

- izmantojot starptautisko maksājumu sistēmu "WebMoney"

  Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs tiksiet novirzīts uz sistēmu Paysera.lt, kur Jūs varat izvēlēties Jums pieņemamāko maksājuma veidu.

Maksājot par preci MAXIMA veikalu kasēs vai preses kioskos, Jums būs nepieciešams izdrukāt kvīti ar speciālu svītru kodu, kas būs jāuzrāda kasē. Ja Jūs maksājat par precēm šādā veidā, Jums ir nepieciešams printeris.

  Apmaksa skaidrā naudā, saņemot preci veikalā «Jonelisirko» (AS «Dirija"):

Par preci var norēķināties skaidrā naudā, saņemot preci mūsu veikalā «JonelioKiemas», kas artrodas pēc adreses Stulginskio 41, Kaunas, Lietuva. Tādā gadījumā, Jums tāpat ir nepieciešams veikt pasūtījumu interneta veikalā: «isparduotuve.jonelisirko.lt», lai mēs varētu pārbaudīt, vai Jūsu pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā, un attiecīgi rezervēt to Jums. Kad pasūtījums būs gatavs, Jūs informēs pa e-pastu. Rezervētā prece tiek glabāta veikalā trīs darba dienas, ja Jūs maksājat skaidrā naudā veikalā. Ja šajā laikā neizņemsiet preci, rezervācija tiks atcelta, un prece tiks atgriezta tirdzniecībā.

Preču piegāde:

Preču piegādi nodrošina pārdevēja pilnvarotais pārstāvis.

  Pārdevējs apņemas piegādāt preci Pircējam, ievērojot aprakstā norādītos termiņus. Šie termiņi var netikt ievēroti, ja Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamās preces, šajā gadījumā Pircējs tiks informēts par pasūtītās preces iztrūkumu. Turklāt Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, preces piegāde var aizkavēties nepārvaramu (force majeure) apstākļu dēļ.

  Pircējs pasūtot preci apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

  Pircējs piekrīt pieņemt preci pats. Gadījumā, ja viņš to nevar izdarīt, bet prece ir piegādāta uz norādīto adresi un saskaņā ar cita Pircēja norādītajiem datiem,   Pircējam nav tiesību celt prasību pret Pārdevēju sakarā ar preces piegadi ne tam subjektam.

  Preces piegādes laikā Pircēja un Pārdevēja pienākums ir pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Kad Pircējs parakstījis faktūrēķinu (rēķinu), vai citu dokumentu kas apliecina preces pieņemšanu-nodošanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots labā stāvoklī.

  Preces piegādes izmaksas, un cita informācija kas saistīta ar preces piegādi, atrodama interneta veikalā zem sadaļas "Pasūtījumu vēsture".

  Gadījumā, ja Pircējs saskaņā ar esošajiem Noteikumiem atsakās no pirkuma līguma, tad Pircējs uzņemas pilnu atbildību par preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam un ar to saistītām izmaksām. No summas ko Pircējs samaksājis par preci, un kura jāatskaita atpakaļ, tiek atskaitīti Pārdevēja izdevumi.

  Ja preci nav iespējams piegādāt ar vienu sūtījumu, tad «isparduotuve.jonelisirko.lt" ir tiesības piegādāt preces vairākos sūtījumos.

  Jebkurā gadījumā, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preces piegādes termiņu neievērošanu, ja prece netiek  piegādāta Pircējam , vai tiek piegādāta neievērojot termiņu, paša Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem kas atkarīgi no Pircēja.

Garantija un preču atgriešana:

  «Jonelisirko» (AS «Dirija") ir uzņēmums, kas nodarbojas ar bērnu preču un rotaļlietu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Šīm rotaļlietām ir sava specifika - tās var būt ar bojātu iepakojumu, tās var būt rotaļlietas, kas kādu laiku jau nogulējušas veikalu plauktos. Tāpēc rotaļlietu izvietojums iepakojumā var atšķirties no tā, kā ražotājs to iepakojis. Līdz ar to, cena arī ir salīdzinoši mazāka.

  Mūsu mērķis - uzturēt mūsu preču specifiku un visas citas funkcijas un īpašības, kas ļauj mums atšķiras no citiem rotaļlietu pārdevējiem. Mums svarīgs ir katrs klients, tapēc mēs cenšamies strādāt tā, lai tie pie mums atgrieztos atkal un atkal. Pirms pārdošanas katra prece tiek pārbaudīta. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par oriģinālā iepakojuma stāvokli, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: pagalba@jonelisirko.lt (lietuviešu, angļu vai krievu valodā), 

vai pa tālruni +370 640 30392 (lietuviešu, angļu vai krievu valodā).

  Ja jums nepatīk preces forma, krāsa, modelis, komplektācija vai izmēri, lūdzam Jūs nekavējoties sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: pagalba@jonelisirko.lt, norādot šādu informāciju:

1.pasūtījuma numuru;

2.produkta nosaukumu;

3.atgriešanas iemeslu: produkts vai iepakojums ir ticis bojāts transportēšanas laikā, vai arī produkts neatbilst pasūtītajam, vai kas cits (jākonkretizē);

4.kontaktinformāciju.

  Pircējam ir tiesības atcelt pikšanas-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar interneta veikalu «isparduotuve.jonelisirko.lt», paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, informējot par vēlmi atgriezt preci ar norādīto pasūtījuma numuru), ne vēlāk kā septiņu (7) darba dienu laikā no dienas, kad prece saņemta.

Pircējs var izmantot minētās tiesības tikai tad, ja prece nav bojāta vai nav mainījusi savu izskatu un komplektāciju, kādā prece tika piegādāta Pircējam, un ja prece nav tikusi lietota. Jums ir jāuzrāda pirkumu apliecinoši dokumenti.

PIEZĪME. Preces atgriešanas gadījumā piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

  Ja prece tikusi saņemta bojāta ne Pircēja vainas dēļ - Pircējam jāpaziņo par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci, bojājumu un pasūtījuma numuru), ne vēlāk kā septiņu (7) darba dienu laikā no piegādes dienas. Šādā gadījumā apmainīsim bojāto preci pret nebojātu, kā arī apmaksāsim piegādes izdevumus. Ja pārbaudot preci atklāsies, ka pats Pircējs to mehāniski sabojājis, prece un preces piegādes izmaksas netiks atgrieztas.

Atbildība:

Pircējs ir pilnībā atbildīgs iesniegto datu pareizību. Ja pircējs iesniedz nepareizus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas izriet no tā.

Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas interneta veikalā, izmantojot interneta veikala pakalpojumus.

  Pircējs pats ir atbildīgs par savu datu, kas nepieciešami lai pieslēgtos interneta veikalam, nodošanu trešajām personām. Ja «isparduotuve.jonelisirko.lt»  pakalpojumus izmanto trešās personas, kas pieslēgušās interneta veikalam izmantojot  Pircēja pieslēguma datus, Pardevējs šo personu uzskatīs par Pircēju.

  Pārdevējs nenes nekādu atbildību par radušies zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Pircējs, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saviem pienākumiem nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan šāda iespēja viņam ir tikusi dota.

  Ja interneta veikalā ir saite uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai indivīdu interneta vietnēm, Pircējs nav atbildīgs par informāciju, kas tur ievietota, vai arī viņu darbības virzienu, nenodarbojas ar šo vietņu uzraudzību un kontroli, un nav viņu pārstāvis.

  Ja radušies zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tieši radītos zaudējumus.

Konfidencialitātes politika:

   Patiesie konfidencialitātes politikas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi"), nosaka galvenos pamatprincipus un kārtību, kādā pārdevējs (turpmāk tekstā "mēs") pārvalda interneta veikalā (turpmāk tekstā "e-veikals") ar pircēju (privātpersonu) (turpmāk tekstā "Jūsu") piešķirtajiem personas datiem.

Mēs pārvaldam tikai tādu personisko informāciju, kuru Jūs iesniedzat e-veikalā, saskaņā ar "Lietuvas Republikas likuma par personas datu aizsardzību" noteikumiem un prasībām, citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu pārvaldi un aizsardzību.

  Mēs atzīstam un cienam katra iedzīvotāja konstitucionālās tiesības uz privātumu, kas apmeklē un iepērkas mūsu interneta veikalā. Mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita e-veikala reģistrācijas formā norādītā informācija), lai mēs varētu:

 

- apstrādāt Jūsu iesniegto pasūtījumu par preci (-ēm) un (vai) pakalpojumiem (tālāk tekstā kopā - "prece");

- atrisināt radušās problēmas, kas attiecas uz Jūsu izvēleto preci;

- izpildīt citus savus pienākumus, kas attiecas uz preču pirkšanas līguma izpildi.

 

  Atsevišķos gadījumos (tostarp jūsu personas datu izmantošanu mārketinga nolūkos), mēs izmantojam Jūsu datus, tikai iepriekš iegūstot Jūsu piekrišanu.

Pašreizējos apstākļos norādītos gadījumos Mēs paturam tiesības uzrādīt trešajām personām Jūsu personīgo informāciju, tikai ievērojot otrās daļas esošo noteikumu atrunātos mērķus un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams doto mērķu sasniegsanai.

  Mēs neizpaudīsim Jūsu personīgos datus trešajām personām citos neatrunātajos esošajos Noteikumos bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar Lietuvas likumdošanu būsim spiesti to darīt.

  Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (tā sauktā «cookie») jūsu datorā, kad jūs apmeklējat e-veikalu. Šī informācija Jums atvieglos mūsu e-veikala izmantošanu, un nodrošinās šīs informācijas drošību, tāpēc jums nebūs pie katra e-veikala apmeklējuma atkārtoti jāievada savus datus. Jūs varat izdzēst šo informāciju no jūsu datora, vai bloķēt to, izmantojot tīmekļa pārlūku, kas ir Jūsu datorā.

  Mēs neesam atbildīgi par Jūsu datu izmantošanu caur trešo personu interneta mājas lapām.

  Mēs neesam atbildīgi par trešo personu mājas lapu konfidencialitātes noteikumiem , un to darbībām pat tajos gadījumos, kad jūs izmantojat norādes mūsu tiešsaistes veikalā, vai caur šīm mājas lapām Jūs nonākat mūsu interneta veikalā.

  Mēs iesakām Jums atsevišķi izlasīt katras apmeklētās mājas lapas, kas mums nepieder, konfidencialitātes noteikumus.

  Visus ziņojumus un (vai) pretenzijas, kas saistītas ar Jūsu personīgo datu izmantošanu, mēs pieņemam caur e-pastu vai pa tālruni, un atbildēsim Jums nosūtot e-pastu,vai atzvanot.

Iesniedzot savu personisko informāciju e-veikala lietošanā, jūs piekrītat, ka to pārvalda saskaņā ar ešosiem noteikumiem.

Mums ir tiesības mainīt visu vai daļu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, paziņojot Jums šajā interneta veikalā.

Ja jūs izmantosiet mūsu e-veikalu, pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas, tas nozīmē, ka jūs piekrītat grozījumiem.

Informācijas apmaiņa:

  Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz e-pasta adresi, ko Pircējs norāda reģistrācijas formā, vai zvana uz tālruņa numuru, kas norādīts tur pat.

Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta uz sakaru līdzekļiem, kas norādīti sadaļā "Kontakti" e-veikalā.

  UZMANĪBU. Visus ziņojumus un jautājumus, kas saistīti ar e-veikalu, sūtiet mums uz norādīto adresi e-veikalā vai zvaniet: +370 640 3039 2 (lietuviešu, angļu un krievu valodās).  Visi strīdi saistībā ar esošo Noteikumu īstenošanu tiek risināti sarunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

Izstādes preces:

  Mūsu preces bieži ir izstādes - tās ir preces, kas ir stāvējušas veikalu zālēs (izpakotas), tās izpārdod paši veikali vai atgriež ražotājam, atkarībā no pārdošanas noteikumiem un līgumiem ar ražotājiem. Šajā kategorijā ietilpst arī izstades produkti.

Lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību, mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu pārlūkošanas pieredzi un mārketingu. Noklikšķinot uz "Es piekrītu" vai arī jūs turpināsiet pieņemt sīkdatnes pārlūkošanas laikā.
Es piekrītu Es piekrītu